Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:  Борислав ГЕОРГИЕВ

Зам.-председатели: Стефан КАЛИМЕНОВ, Евгений БАЛЕВ

Членове: Красимир ЗАФИРОВ, Радостин СТАНЕВ, Мартин ЗАФИРОВ, Евгений ЙОСИФОВ, Марин МАРИНОВ.

Контролен съвет: Светослав ТОДОРОВ, Здравко ТОДОРОВ, Христо ДАМЯНОВ.

Пресаташе: Петър РАДЕВ